OZE będą stanowiły coraz ważniejszy element mixu energetycznego Polski

08.05.2019

Podczas wizyty na farmach wiatrowych w Głuchowie i Słupi rozmawialiśmy o rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększaniu ich udziału w mixie energetycznym. Energetyka wiatrowa to ważny element budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski opartego na czystej i zielonej energii. Jako wiceminister energii jestem zwolennikiem zawarcia wszystkich kwestii związanych z rozwojem tej gałęzi w jednej ustawie. Pozwoli ta na jej szybszy rozwój i przejrzystość legislacyjną. Ogromny potencjał w tym zakresie to tereny morskie. Dzięki stworzeniu morskich farm wiatrowych możemy zwiększyć swój potencjał wytwórczy o ponad 10GW. Każdego dnia podejmujemy działania by mix energetyczny Polski stawał się coraz bardziej zielony i był przygotowany na rozwój gospodarczy naszego kraju.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski jeszcze przez długi czas będzie oparte na węglu kamiennym. Wynika to ze struktury polskiego przemysłu energetycznego i nie ma możliwości technicznych ani finansowych, aby w szybkim okresie czasu zmienić ten stan rzeczy. Dlatego mówienie o szybkiej likwidacji polskiego przemysłu wydobywczego jest skrajnie nieodpowiedzialne i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Inwestujmy w OZE i dbajmy o to by energetyka oparta na węglu była coraz bardziej sprawna i przyjazna środowisku.