a

Aktywność w PE

Pytanie o COP28

20.11.2023 r.

30 listopada rozpocznie się COP28 w Dubaju. Podczas każdego kolejnego szczytu klimatycznego wiele mówi się o konieczności zmniejszenia emisji. Tymczasem po każdym – emisje rosną. Na forum w Strasbourgu europoseł G. Tobiszowski zapytał – jak chcemy przekonać wielkie gospodarki – USA, Chiny, Indie – do zmniejszania emisji. Czy mamy – poza przykładem (i to niezbyt dobrym, bo grożącym całkowitym uzależnieniem surowcowym) – jakiekolwiek argumenty?

Sesja Plenarna w Strasbourgu

11.09.2023 r.

Transformacja powinna być wyważona zarówno pod względem finansowym, jak i stabilności systemu. Obawiam się, że obecne cele zostały przyjęte pod presją politycznych ambicji, a nie rzetelnych analiz i konkretnych wyliczeń – mówił podczas debaty w Strasbourgu Grzegorz Tobiszowski.

Dyskusja w komisji ITRE

7.09.2023 r.

Podczas posiedzenia komisji przemysłu ITRE odbyła się dyskusja z udziałem Ditte Juul Jørgensen, stojącej na czele Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Energii. Debata poświęcona była m.in. bezpieczeństwu energetycznemu, które w ogromnym stopniu zależy od dostaw surowców mineralnych. Grzegorz Tobiszowski zadał Dyrektor Jørgensen kilka istotnych pytań.

Coraz więcej głosów krytycznych wobec pakietu "Fit for 55"

12.07.2023 r.

Podczas Sesji Plenarnej w Strasburgu duży nacisk został położony na ocenę funkcjonowania pakietu “Fit for 55” i co ważne – nareszcie słychać głosy krytyczne wobec bardzo wysokich kosztów wdrożenia Pakietu, które płyną ze strony różnych formacji politycznych.
Przyjęto również niekorzystny projekt rozporządzenia związanego z odbudową zasobów przyrodniczych w krajach UE. Projekt zakłada wprowadzenie olbrzymiej ingerencji państw w prywatne zasoby rolników, co wiąże się z ograniczeniami inwestycyjnymi, a odbije się to m.in. na cenach żywności.

Debata o magazynowaniu energii

18.04.2023 r.

Sesja plenarna w Strasburgu poświęcona dziś była magazynowaniu energii. Wszystkie technologie potrzebują surowców. Europa wydobywa ich coraz mniej, a kolejnymi aktami prawnymi – jak procedowane rozporządzenie metanowe – likwiduje się rodzime górnictwo!

Raport o surowcach krytycznych

27.03.2023 r.

Kolejnym tematem posiedzenia komisji ITRE był raport „Wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw produktów
zawierających surowce krytyczne dla zielonej transformacji i dekarbonizacji”. Jednym z pomysłów na zabezpieczenie dostaw surowców krytycznych jest ich magazynowanie. Grzegorz Tobiszowski w swoim wystąpieniu argumentował, że mówimy o milionach ton surowców, a samo ich magazynowanie nie rozwiąże problemu bo i tak muszą być importowane z takich krajów jak Chiny, Indonezja czy Demokratyczna Republika Konga – tam są wydobywane i rafinowane.

Grzegorz Tobiszowski pyta komisarz Simson o zieloną transformację

27.03.2023 r.

Podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE (ITRE) odbyło się wystąpienie komisarz ds. energii Kadri Simson na temat pakietu dotyczącego kształtu rynku energii elektrycznej. W dyskusji głos zabrał europoseł PiS Grzegorz Tobiszowski. Eurodeputowany zwrócił uwagę, że do produkcji turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, magazynów energii elektrycznej czy akumulatorów do aut elektrycznych potrzeba setek tysięcy ton konkretnych materiałów.  „To nie są przypadkowe surowce, ale takie którym Komisja Europejska nadała status krytycznych, ponieważ mają kluczowe znaczenie dla całej gospodarki UE, a jednocześnie stoją w obliczu ryzyka poważnych zakłóceń w dostawach. To m.in. kobalt, lit, nikiel czy metale ziem rzadkich” – podkreślił.

Europoseł zapytał komisarz Simson w jaki sposób UE chce skutecznie przeprowadzić zieloną i cyfrową transformację oraz zrealizować cele klimatyczne do 2050 r. kiedy nie ma gwarancji dostępu do wystarczającego wolumenu surowców oraz kiedy istnieje zagrożenie skokowego wzrostu cen.

Komisarz Kadri Simson odpowiedziała, że istnieją pewne propozycje, które dotyczą chociażby surowców krytycznych, w celu realizowania transformacji ekologicznej. „Rzeczywiście, może się okazać, że nasza zależność od rosyjskiego gazu zamieni się na zależność od surowców z Chin. Tego nie chcemy, więc musimy priorytetyzować naszą lokalną produkcję” – powiedziała komisarz ds. energii i dodała, że powstała długa lista technologii ekologicznych i to państwa członkowskie będą musiały się zastanowić, jak mogą skorzystać na konkretnych rozwiązaniach.

Debata w komisji ITRE

9.03.2023 r.

Tematem debaty był wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę na unijny system energetyczny. Widzimy ogromne rozbieżności pomiędzy ideałami i zapowiedziami, a twardą rzeczywistością. Zieloni i Socjaliści mówią o obniżaniu emisji, o odchodzeniu od węgla. Tymczasem kryzys energetyczny sprawił, że w ich krajach, rządzonych przez te ugrupowania, ponownie uruchomiono elektrownie węglowe. Od Polski wymaga się zamykania kopalń, a tam można spalać węgiel?

Wystąpienie podczas Sesji Plenarnej

15.02.2023 r.

Dyskusja przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. Dyskusja ważna – bo o przyszłości unijnego przemysłu. Podczas wystąpienia podniosłem kwestię surowców, zwracając uwagę, że UE jest w ogromnym stopniu uzależniona od dostaw z krajów trzecich, często niedemokratycznych, a skokowy wzrost popytu na te surowce spowodował ogromny wzrost ich cen.

Debaty w komisji ITRE o systemie ETS

23.01.2023 r.

Początek roku w Brukseli poświęcamy sprawom przemysłu, a dokładniej systemowi EU ETS. Odbyliśmy m.in. debatę w komisji ITRE o reformie systemu handlu emisjami. Niestety parlamentarna większość nie chce wykluczenia z tego systemu instytucji finansowych, co utrzymuje jego spekulacyjny charakter. Elektrownie, ciepłownie, huty czy cementownie muszą kupować uprawnienia, by móc prowadzić działalność, a instytucje finansowe kupują te uprawnienia wyłącznie dla zysku i sztucznie pompują ceny. Działając w ten sposób nie uchronimy Europy przed utratą konkurencyjności.

Pierwsza w 2023 r. Sesja Plenarna

19.01.2023 r.

Tematem wiodącym jest afera korupcyjna, w którą zamieszanych jest 60 europosłów – głównie z ugrupowania Socjalistów. Ale też swoje plany związane z najbliższą przyszłością UE zaprezentował premier Szwecji, która z początkiem roku objęła prezydencję we wspólnocie.

Link do nagrania – kliknij tutaj

Podsumowanie roku po ostatniej w 2022 Sesji Plenarnej w Strasbourgu

19.12.2022 r.

Link do nagrania – kliknij tutaj

Posiedzenie komisji ITRE w sprawie paliw i surowców.

14.11.2022 r.

Wysokie ceny gazu napędzają inflację, uderzają w gospodarkę i dobrobyt mieszkańców UE. Dlatego podczas dzisiejszego posiedzenia komisji przemysłu pytałem o limit ceny gazu oraz o to, jak UE wypełni lukę powstałą wskutek embarga na gaz rosyjski.

Debata w komisji ITRE nad projektem raportu w temacie sprawozdania dotyczącego dyrektywy gazowej

13.07.2022 r.

Produkcja, przesył i wykorzystanie wodoru to krok cywilizacyjny, ale także krok do uniezależnienia się od surowców spoza UE. Wśród złożonych przeze mnie poprawek jedna dotyczy wycofania gazociągu Nord Stream 2. Szczegóły w wystąpieniu.

Debata w komisji ITRE nad projektem raportu w sprawie Zaktualizowanej Nowej Strategii Przemysłowej dla Europy

21.03.2022 r.

Znajdujemy się obecnie w okresie historycznych zmian geopolitycznych, które powinny wpłynąć na sposób w jaki patrzymy na rozwój europejskiego przemysłu oraz europejskiego łańcuchu dostaw. Jest to szczególnie istotne w kontekście potrzeby jak najszybszego uniezależnienia się Europy od dostaw surowców energetycznych, takich jak węgiel czy gaz z Rosji, ale również potrzeby zapobiegania uzależnienia się Unii od dostaw produktów i technologii niezbędnych dla rozwoju europejskiej gospodarki, z innych części świata – w tym komponentów niezbędnych do produkcji paneli fotowoltaicznych bądź części potrzebnych do rozwoju energetyki wiatrowej. 

Debata w komisji ITRE z udziałem Komisarz Simson na temat "REPowerEU" czyli uniezależnienia Unii od rosyjskich surowców.

15.03.2022 r.

Bez wątpienia sytuacja napaści Rosji na Ukrainę jest bez precedensu i trzeba podjąć bezprecedensowe działania. Komisja Europejska musi zrozumieć, że absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców UE, także bezpieczeństwo energetyczne, a do tego potrzebujemy rozsądku, czasu i własnych surowców.

Sesja plenarna poświęcona wojnie na Ukrainie

11.03.2022 r.

W Parlamencie Europejskim odbyła się gorąca dyskusja o wojnie na Ukrainie, jej skutkach, rosnących cenach energii i bezpieczeństwie energetycznym. Mimo ogromnego zagrożenia dla bezpieczeństwa – politycznego i energetycznego, pewne środowiska uparcie forsują karkołomne cele transformacji energetycznej. Na szczęście słychać też głos rozsądku. Głos mówiący o rewizji polityki klimatycznej i skupieniu się na zapewnieniu Europie bezpieczeństwa. To głos moich koleżanek i kolegów z grupy EKR, ale i europosłów z innych ugrupowań i różnych krajów. W filmie mój komentarz do bieżących wydarzeń.

Wystąpienie podczas posiedzenia komisji ITRE

3.03.2022 r.

Debata nad projektem opinii Komisji ITRE dla Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) dotyczącej Dyrektywy RADY w sprawie restrukturyzacji unijnych ram opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

Wystąpienie podczas sesji plenarnej

14.02.2022 r.

Debata z komisarz Kadri Simson nt. rosnących cen energii w UE

02.02.2022 r.

Wystąpienie podczas obrad Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego

02.02.2022 r.

Jeszcze nie zdążyliśmy oszacować efektów dyrektywy REDII (w sprawie promowania źródeł odnawialnych), a już tworzona jest REDIII.
Dzisiejsza dyskusja poświęcona była projektowi Nilsa Torvaldsa, a zwłaszcza w aspektach spalania biomasy do celów energetycznych.

Komisja ITRE. Pytania do francuskiej minister energii

27.01.2022 r.

Obecnie to Francja pełni prezydencję w Radzie UE. Dlatego na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zadałem francuskiej minister ds. transformacji ekologicznej Barbarze Pompili, ważne pytania w sprawie finansowania transformacji sektora ciepłownictwa, a także oszczędności energetycznych związanych ze spalaniem paliw kopalnych.

Rozpatrzenie projektu opinii ITRE w sprawie Dyrektywy EU-ETS

26.01.2022 r.

Ursula von der Leyen zapowiadając w 2019 r. „Zielony Ład dla Europy”, mówiła, że  „naszym najpilniejszym wyzwaniem jest zadbanie, by nasza planeta była zdrowa”.  Dlatego „emisje muszą mieć cenę, która spowoduje zmianę naszych zachowań”. 

Jednocześnie, podkreśliła że „nikt nie zostanie w tyle” ponieważ „co jest dobre dla naszej planety, musi być również dobre dla naszych obywateli”.

Tymczasem jeszcze nie zdążyliśmy nawet wdrożyć Zielonego Ładu, a ceny energii od kilku miesięcy gwałtownie rosną i oczekuje się, że tak będzie w nadchodzących latach. Jedną z głównych przyczyn jest system ETS. W ciągu ostatniego roku koszt uprawnień do emisji CO2 wzrósł prawie trzykrotnie od ok.  30 euro do blisko 90 euro za tonę. 

Dla państw członkowskich, w których sektor energetyki oparty jest głównie na spalaniu paliw kopalnych oznacza to ogromne dodatkowe koszty. W moim kraju, w Polsce, aż 59 proc. średniej ceny energii to ceny uprawnień do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej UE. 

Tymczasem Wiceprzewodniczący Timmermans twierdzi, że tylko 20% ceny energii elektrycznej pochodzi z ETS. Uważa również, że te absurdalne ceny energii elektrycznej pokazują jedynie potrzebę przyspieszenia tempa transformacji. 

A przecież, miliony Europejczyków potrzebują rozwiązania tu i teraz. Jeśli nie znajdziemy sposobu na drogą energię to nasi obywatele i przedsiębiorstwa pozostaną w tyle! Sprawiedliwa transformacja będzie dla nich tylko nic nieznaczącym sloganem. 

Ja już w 2020 r. postulowałem zawieszenie obowiązywania systemu ETS i uważam, że byłoby to najlepsze wyjście dla europejskiej gospodarki borykającej się obecnie z podwójnym kryzysem – wzrostem cen energii i pandemią Covid-19.

Ostatnia sesja w Strasbourgu w 2021 r.

16.12.2021 r.

Podczas ostatniego tegorocznego posiedzenia Parlament Europejski zajmował się między innymi kwestiami związanymi z najbliższym posiedzeniem Rady Europejskiej, epidemią – jej przebiegiem i skutkami, a także przedłożonym przez Polskę Krajowym Planem Odbudowy.

O europejskim przemyśle wydobywczym i surowcach

02.12.2021 r.

Dziś w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne pt. „Środowiskowe i społeczne skutki działalności górniczej w UE” zorganizowane przez Komisję Petycji we współpracy z Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

W Strasburgu o ważnych dla Europy strategiach

26.11.2021 r.

Podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu debatę rozpoczęliśmy od strategii związanej z surowcami krytycznymi. Unia Europejska jest bardzo mocno uzależniona od surowców krytycznych i pierwiastków ziemi rzadkiej z krajów trzecich. Ponadto przyjęliśmy strategię dotyczącą rolnictwa, jej monitorowania i zarządzania. Mówiliśmy na temat strategii farmaceutycznej tak, aby leki były dostępne w każdym kraju, co jest niezwykle ważne z perspektywy pandemii. Sporo czasu poświęciliśmy też sytuacji na Białorusi i tutaj wszyscy parlamentarzyści wykazali solidarność z naszym rządem w zakresie obrony granic Unii Europejskiej.

Należy łączyć politykę klimatyczną z przemysłem

24.11.2021 r.

Podczas debaty, jaka odbyła się Parlamencie Europejskim w Strasburgu na temat Europejskiej Strategii Surowców Krytycznych, zabrałem głos m.in. w kwestii konkurencyjności europejskiej gospodarki. Przyjęliśmy nowe cele klimatyczne, osiągnęliśmy porozumienie w Glasgow. W praktyce oznacza to więcej odnawialnych źródeł energii, inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, rozwój elektromobilności. Dlatego tak ważne są surowce zarówno krytyczne, jak i bazowe.

Wysłuchanie publiczne ws. Nowej Strategii Przemysłowej UE - Komisja ITRE

28.10.2021 r.

Metale nieżelazne są nam niezbędne, a będziemy ich potrzebować jeszcze więcej. Pytam Chrisa Herona z Eurometaux o przemysł energochłonny w obliczu wzrostu cen energii.

O kryzysie energetycznym w Strasburgu

22.10.2021 r.

W październiku obyły się dwie sesje plenarne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Na ostatniej sesji mówiliśmy m.in. o Strategii „Od pola do stołu”. Kolejnym tematem było bezpieczeństwo pracowników w miejscach, gdzie występuje azbest. Odbyła się również ważna dla Polski dyskusja dotycząca praworządności. W tej debacie wybrzmiała istotna kwestia związana z kryzysem energetycznym w Europie.

O Konferencji Klimatycznej ONZ w Glasgow (COP26) w Strasburgu

20.10.2021 r.

Troska o klimat i bezpieczną przyszłość nas łączy. Musimy jednak we wspólnych dążeniach być skuteczni i pragmatyczni. Pojawia się więc pytanie: jakimi argumentami chcemy przekonać inne kraje na świecie, by wspólnie wygrać troskę o czyste powietrze?

14.10.2021 r.

Przedstawienie przez Komisję Europejską wniosków i ocen skutków przeglądu dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

14.10.2021 r.

O kryzysie energetycznym podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Brukseli.

O programie "Fit for 55" w Strasburgu

17.05.2021 r.

Europoseł Grzegorz Tobiszowski o debacie nt. programu “Fit for 55”, ogłoszonego przez F.Timmermansa 14 lipca br.

Sesja Plenarna w Strasburgu - o wzroście cen energii

06.10.2021 r.

Ofiarami wzrostu cen energii są europejskie przedsiębiorstwa, które tracą konkurencyjność i obywatele, którym zaczyna brakować środków na ogrzanie mieszkań. Unia Europejska powinna tak zaprojektować długofalową politykę energetyczno-klimatyczną, aby troska o klimat szła ręka w rękę z troską o bezpieczeństwo energetyczne naszych obywateli i przedsiębiorstw. Ponadto państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania szybkich, tymczasowych środków, które pomogą w okresach dramatycznych napięć na rynku.

Debata o Prawie Klimatycznym

24.06.2021 r.

Trwa dwudniowa sesja plenarna w Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Z perspektywy europejskiego przemysłu najważniejsze będzie głosowanie nad przyjęciem Europejskiego Prawa o Klimacie. Tekst, będący efektem porozumienia pomiędzy Radą a PE, zawiera m.in. postanowienia o podwyższeniu unijnego celu redukcji emisji z 40% do 55% w 2030 r., osiągnięciu przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz ustanowieniu europejskiego naukowego komitetu doradczego ds. zmiany klimatu.

W oparciu o Prawo o Klimacie Komisja Europejska zamierza opublikować 14 lipca tzw. pakiet “Fit for 55”, który przyniesie zmianę bądź uchwalenie nowych kluczowych aktów prawnych odnoszących się do kwestii klimatyczno-energetycznych w UE.

Zapraszam do wysłuchania mojego głosu podczas dzisiejszej debaty nt. Prawa Klimatycznego.

Debata o roamingu wewnątrz Unii na Komisji ITR

18.06.2021 r.

Na posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim w dniu 17.06.21 r. odbyła się debata, z moim udziałem, nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie roamingu wewnątrz Unii.
Oprócz tego przedmiotem obrad Komisji było m.in. :

  • Zapoznanie się europosłów z projektem sprawozdania dotyczącego Europejskiej strategii w sprawie surowców krytycznych. Są to materiały, których dostawy są obarczone wysokim ryzykiem, a jednocześnie najważniejsze z punktu widzenia potrzeb nowoczesnej gospodarki. Dostęp do ich zasobów jest strategiczną kwestią bezpieczeństwa UE.
  • Dyskusja na temat opinii dotyczącej przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (tzw. akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE. W swoim wniosku Komisja Europejska m.in. określiła szereg sposobów poprawy ochrony podstawowych praw człowieka w Internecie oraz stworzenia surowszego obowiązku przejrzystości i odpowiedzialności platform internetowych za publikowane treści.

Sesja plenarna - powrót do Strasburga

09.06.2021 r.

Krótkie podsumowanie sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim  Na początek dobra wiadomość – obrady po 16 miesiącach powróciły do Strasburga, czyli wracamy do długo wyczekiwanej normalności.

W tym tygodniu zajmowaliśmy się między innymi:
▪Strategią Unii Europejskiej na rzecz różnorodności biologicznej 2030
▪Polityką konkurencji i sytuacją małych i średnich przedsiębiorstw
▪Zatwierdzeniem paszportów covidowych

Komisja ITRE - Pakiet „FIT for 55”

26.05.2021 r.

Podczas debaty z Kadri Simson, unijną komisarz ds. Energii zadałem pytania o planowane przez Komisję Europejską zmiany, związane z planowaną publikacją pakietu „Fit for 55” oraz aktualną sytuacją na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zajmowaliśmy się również:
▪ Ustanowieniem Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali,
▪ Strategią UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na cyfrową dekadę,
▪ Środkami na rzecz wspólnego wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii,
▪Udziałem Unii w europejskim partnerstwie w dziedzinie metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich,
▪ Strategią UE na rzecz ograniczenia emisji metanu,
▪ Strategią farmaceutyczna dla Europy

Grzegorz Tobiszowski podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim

18.05.2021 r.

Podczas debaty z Kadri Simson, unijną komisarz ds. Energii zadałem pytania o planowane przez Komisję Europejską zmiany, związane z planowaną publikacją pakietu „Fit for 55” oraz aktualną sytuacją na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zajmowaliśmy się również:
▪ Ustanowieniem Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali,
▪ Strategią UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na cyfrową dekadę,
▪ Środkami na rzecz wspólnego wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii,
▪Udziałem Unii w europejskim partnerstwie w dziedzinie metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich,
▪ Strategią UE na rzecz ograniczenia emisji metanu,
▪ Strategią farmaceutyczna dla Europy

O programie "Fit for 55" w Strasburgu

17.05.2021 r.

Europoseł Grzegorz Tobiszowski o debacie nt. programu “Fit for 55”, ogłoszonego przez F.Timmermansa 14 lipca br.

Podatek węglowy

10.05.2021 r.

Wystąpienie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego podczas debaty nad wprowadzeniem granicznego podatku węglowego (CBAM)

Pytanie na posiedzeniu Komisji ITRE

19.04.2021 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zadałem pytanie Dyrektor Generalnej Ditte Juul Jorgensen

Przejście od gospodarki opartej na energii pochodzącej z paliw kopalnych do systemu niskoemisyjnego składającego się w przeważającej części z OZE będzie wymagało ogromnych nakładów finansowych. Aby osiągnąć cel redukcji emisji na poziomie co najmniej 55% w 2030 r., średnie roczne wydatki Unii na energetykę będą musiały wzrosnąć do 1 734 mld euro rocznie. To o 120 mld euro więcej niż w przypadku pozostawienia celu redukcji na poziomie 40%. W efekcie wydatki na energetykę wzrosną z 10,6% unijnego PKB do 11-11,7% w 2030 r. (dane pochodzą z oceny skutków zwiększenia celu redukcji, opublikowanej przez KE w 2020 r.).

Wysłuchanie publiczne ws. "Dekarbonizacji systemu energetycznego."

13.04.2021 r.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zabrałem głos i zadałem pytanie w wysłuchaniu publicznym w sprawie “Dekarbonizacji systemu energetycznego”.

Zapraszam do wysłuchania!

Dialog z Thierry Bretonem, komisarzem ds. rynku wewnętrznego

08.03.2021 r,

Podczas dialogu na Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zadałem pytanie komisarzowi ds. rynku wewnętrznego – Thierremu Bretonowi dotyczące aktualizacji Strategii Przemysłowej,

Podzieliłem się także wrażeniem, że niestety brakuje w niej konkretów, drogowskazu dla europejskiego przemysłu, określonego planu odbudowy po pandemii, czyli sprecyzowanych rozwiązań ze stronu Komisji.

Brakuje analizy tego, jakie szkody zostały wyrządzone dla każdego sektora przemysłu – z uwzględnieniem jego położenia geograficznego.

Wyrównywanie szans w globalnej gospodarce

12.03.2021 r,

Podczas dialogu na Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zadałem pytanie komisarzowi ds. rynku wewnętrznego – Thierremu Bretonowi dotyczące aktualizacji Strategii Przemysłowej,

Podzieliłem się także wrażeniem, że niestety brakuje w niej konkretów, drogowskazu dla europejskiego przemysłu, określonego planu odbudowy po pandemii, czyli sprecyzowanych rozwiązań ze stronu Komisji.

Brakuje analizy tego, jakie szkody zostały wyrządzone dla każdego sektora przemysłu – z uwzględnieniem jego położenia geograficznego.

Polityka klimatyczno-energetyczna w UE

21.02.2021 r.

Zapraszam do obejrzenia i posłuchania wywiadu w Radiu Maryja
Razem z europosłem Bogdanem Józefem Rzońcą w programie “Z Parlamentu Europejskiego” poruszyliśmy temat polityki klimatyczno-energetycznej w Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi

11.02.2021 r.

Wystąpienie podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu

Gospodarka o obiegu zamkniętym

11.02.2021 r.

Zachęcam Was do obejrzenia i posłuchania krótkiego podsumowania poniedziałkowej debaty w Parlamencie Europejskim na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

30.12.2020 r.

Już w 2021 roku w życie ma wejść “Plan działania w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 2.0.” Cieszę się, że miałem okazję opiniować i wnosić poprawki do tego planu, które zostały przyjęte.

Program prac Komisji Europejskiej 2021 - Grzegorz Tobiszowski

22.10.2020 r.

Komentarz dotyczący:

  • unijnego pakietu “FIT 55”
  • planu Komisji Europejskiej na kolejne lata
  • nowej perspektywy dla Polski i Europy i jej wpływu na życie każdego z nas.

Prawo Klimatyczne to test naszej parlamentarnej odpowiedzialności.

06.10.2020 r.

Wystąpienie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego ws. Prawa Klimatycznego

Grzegorz Tobiszowski

17.09.2020 r.

Komentarz w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Grzegorz Tobiszowski - Zamrożenie systemu ETS - 15.04.2020

15.04.2020 r.

Komentarz w sprawie systemu ETS.

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie