a

Aktywność w PE

Ostatnia sesja w Strasbourgu w 2021 r.

16.12.2021 r.

Podczas ostatniego tegorocznego posiedzenia Parlament Europejski zajmował się między innymi kwestiami związanymi z najbliższym posiedzeniem Rady Europejskiej, epidemią – jej przebiegiem i skutkami, a także przedłożonym przez Polskę Krajowym Planem Odbudowy.

O europejskim przemyśle wydobywczym i surowcach

02.12.2021 r.

Dziś w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne pt. „Środowiskowe i społeczne skutki działalności górniczej w UE” zorganizowane przez Komisję Petycji we współpracy z Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

W Strasburgu o ważnych dla Europy strategiach

26.11.2021 r.

Podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu debatę rozpoczęliśmy od strategii związanej z surowcami krytycznymi. Unia Europejska jest bardzo mocno uzależniona od surowców krytycznych i pierwiastków ziemi rzadkiej z krajów trzecich. Ponadto przyjęliśmy strategię dotyczącą rolnictwa, jej monitorowania i zarządzania. Mówiliśmy na temat strategii farmaceutycznej tak, aby leki były dostępne w każdym kraju, co jest niezwykle ważne z perspektywy pandemii. Sporo czasu poświęciliśmy też sytuacji na Białorusi i tutaj wszyscy parlamentarzyści wykazali solidarność z naszym rządem w zakresie obrony granic Unii Europejskiej.

Należy łączyć politykę klimatyczną z przemysłem

24.11.2021 r.

Podczas debaty, jaka odbyła się Parlamencie Europejskim w Strasburgu na temat Europejskiej Strategii Surowców Krytycznych, zabrałem głos m.in. w kwestii konkurencyjności europejskiej gospodarki. Przyjęliśmy nowe cele klimatyczne, osiągnęliśmy porozumienie w Glasgow. W praktyce oznacza to więcej odnawialnych źródeł energii, inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, rozwój elektromobilności. Dlatego tak ważne są surowce zarówno krytyczne, jak i bazowe.

Wysłuchanie publiczne ws. Nowej Strategii Przemysłowej UE - Komisja ITRE

28.10.2021 r.

Metale nieżelazne są nam niezbędne, a będziemy ich potrzebować jeszcze więcej. Pytam Chrisa Herona z Eurometaux o przemysł energochłonny w obliczu wzrostu cen energii.

O kryzysie energetycznym w Strasburgu

22.10.2021 r.

W październiku obyły się dwie sesje plenarne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Na ostatniej sesji mówiliśmy m.in. o Strategii „Od pola do stołu”. Kolejnym tematem było bezpieczeństwo pracowników w miejscach, gdzie występuje azbest. Odbyła się również ważna dla Polski dyskusja dotycząca praworządności. W tej debacie wybrzmiała istotna kwestia związana z kryzysem energetycznym w Europie.

O Konferencji Klimatycznej ONZ w Glasgow (COP26) w Strasburgu

20.10.2021 r.

Troska o klimat i bezpieczną przyszłość nas łączy. Musimy jednak we wspólnych dążeniach być skuteczni i pragmatyczni. Pojawia się więc pytanie: jakimi argumentami chcemy przekonać inne kraje na świecie, by wspólnie wygrać troskę o czyste powietrze?

14.10.2021 r.

Przedstawienie przez Komisję Europejską wniosków i ocen skutków przeglądu dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

14.10.2021 r.

O kryzysie energetycznym podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Brukseli.

O programie "Fit for 55" w Strasburgu

17.05.2021 r.

Europoseł Grzegorz Tobiszowski o debacie nt. programu “Fit for 55”, ogłoszonego przez F.Timmermansa 14 lipca br.

Sesja Plenarna w Strasburgu - o wzroście cen energii

06.10.2021 r.

Ofiarami wzrostu cen energii są europejskie przedsiębiorstwa, które tracą konkurencyjność i obywatele, którym zaczyna brakować środków na ogrzanie mieszkań. Unia Europejska powinna tak zaprojektować długofalową politykę energetyczno-klimatyczną, aby troska o klimat szła ręka w rękę z troską o bezpieczeństwo energetyczne naszych obywateli i przedsiębiorstw. Ponadto państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania szybkich, tymczasowych środków, które pomogą w okresach dramatycznych napięć na rynku.

Debata o Prawie Klimatycznym

24.06.2021 r.

Trwa dwudniowa sesja plenarna w Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Z perspektywy europejskiego przemysłu najważniejsze będzie głosowanie nad przyjęciem Europejskiego Prawa o Klimacie. Tekst, będący efektem porozumienia pomiędzy Radą a PE, zawiera m.in. postanowienia o podwyższeniu unijnego celu redukcji emisji z 40% do 55% w 2030 r., osiągnięciu przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz ustanowieniu europejskiego naukowego komitetu doradczego ds. zmiany klimatu.

W oparciu o Prawo o Klimacie Komisja Europejska zamierza opublikować 14 lipca tzw. pakiet “Fit for 55”, który przyniesie zmianę bądź uchwalenie nowych kluczowych aktów prawnych odnoszących się do kwestii klimatyczno-energetycznych w UE.

Zapraszam do wysłuchania mojego głosu podczas dzisiejszej debaty nt. Prawa Klimatycznego.

Debata o roamingu wewnątrz Unii na Komisji ITR

18.06.2021 r.

Na posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim w dniu 17.06.21 r. odbyła się debata, z moim udziałem, nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie roamingu wewnątrz Unii.
Oprócz tego przedmiotem obrad Komisji było m.in. :

  • Zapoznanie się europosłów z projektem sprawozdania dotyczącego Europejskiej strategii w sprawie surowców krytycznych. Są to materiały, których dostawy są obarczone wysokim ryzykiem, a jednocześnie najważniejsze z punktu widzenia potrzeb nowoczesnej gospodarki. Dostęp do ich zasobów jest strategiczną kwestią bezpieczeństwa UE.
  • Dyskusja na temat opinii dotyczącej przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (tzw. akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE. W swoim wniosku Komisja Europejska m.in. określiła szereg sposobów poprawy ochrony podstawowych praw człowieka w Internecie oraz stworzenia surowszego obowiązku przejrzystości i odpowiedzialności platform internetowych za publikowane treści.

Sesja plenarna - powrót do Strasburga

09.06.2021 r.

Krótkie podsumowanie sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim  Na początek dobra wiadomość – obrady po 16 miesiącach powróciły do Strasburga, czyli wracamy do długo wyczekiwanej normalności.

W tym tygodniu zajmowaliśmy się między innymi:
▪Strategią Unii Europejskiej na rzecz różnorodności biologicznej 2030
▪Polityką konkurencji i sytuacją małych i średnich przedsiębiorstw
▪Zatwierdzeniem paszportów covidowych

Komisja ITRE - Pakiet „FIT for 55”

26.05.2021 r.

Podczas debaty z Kadri Simson, unijną komisarz ds. Energii zadałem pytania o planowane przez Komisję Europejską zmiany, związane z planowaną publikacją pakietu „Fit for 55” oraz aktualną sytuacją na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zajmowaliśmy się również:
▪ Ustanowieniem Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali,
▪ Strategią UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na cyfrową dekadę,
▪ Środkami na rzecz wspólnego wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii,
▪Udziałem Unii w europejskim partnerstwie w dziedzinie metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich,
▪ Strategią UE na rzecz ograniczenia emisji metanu,
▪ Strategią farmaceutyczna dla Europy

Grzegorz Tobiszowski podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim

18.05.2021 r.

Podczas debaty z Kadri Simson, unijną komisarz ds. Energii zadałem pytania o planowane przez Komisję Europejską zmiany, związane z planowaną publikacją pakietu „Fit for 55” oraz aktualną sytuacją na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zajmowaliśmy się również:
▪ Ustanowieniem Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali,
▪ Strategią UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na cyfrową dekadę,
▪ Środkami na rzecz wspólnego wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii,
▪Udziałem Unii w europejskim partnerstwie w dziedzinie metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich,
▪ Strategią UE na rzecz ograniczenia emisji metanu,
▪ Strategią farmaceutyczna dla Europy

O programie "Fit for 55" w Strasburgu

17.05.2021 r.

Europoseł Grzegorz Tobiszowski o debacie nt. programu “Fit for 55”, ogłoszonego przez F.Timmermansa 14 lipca br.

Podatek węglowy

10.05.2021 r.

Wystąpienie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego podczas debaty nad wprowadzeniem granicznego podatku węglowego (CBAM)

Pytanie na posiedzeniu Komisji ITRE

19.04.2021 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zadałem pytanie Dyrektor Generalnej Ditte Juul Jorgensen

Przejście od gospodarki opartej na energii pochodzącej z paliw kopalnych do systemu niskoemisyjnego składającego się w przeważającej części z OZE będzie wymagało ogromnych nakładów finansowych. Aby osiągnąć cel redukcji emisji na poziomie co najmniej 55% w 2030 r., średnie roczne wydatki Unii na energetykę będą musiały wzrosnąć do 1 734 mld euro rocznie. To o 120 mld euro więcej niż w przypadku pozostawienia celu redukcji na poziomie 40%. W efekcie wydatki na energetykę wzrosną z 10,6% unijnego PKB do 11-11,7% w 2030 r. (dane pochodzą z oceny skutków zwiększenia celu redukcji, opublikowanej przez KE w 2020 r.).

Wysłuchanie publiczne ws. "Dekarbonizacji systemu energetycznego."

13.04.2021 r.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zabrałem głos i zadałem pytanie w wysłuchaniu publicznym w sprawie “Dekarbonizacji systemu energetycznego”.

Zapraszam do wysłuchania!

Dialog z Thierry Bretonem, komisarzem ds. rynku wewnętrznego

08.03.2021 r,

Podczas dialogu na Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zadałem pytanie komisarzowi ds. rynku wewnętrznego – Thierremu Bretonowi dotyczące aktualizacji Strategii Przemysłowej,

Podzieliłem się także wrażeniem, że niestety brakuje w niej konkretów, drogowskazu dla europejskiego przemysłu, określonego planu odbudowy po pandemii, czyli sprecyzowanych rozwiązań ze stronu Komisji.

Brakuje analizy tego, jakie szkody zostały wyrządzone dla każdego sektora przemysłu – z uwzględnieniem jego położenia geograficznego.

Wyrównywanie szans w globalnej gospodarce

12.03.2021 r,

Podczas dialogu na Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zadałem pytanie komisarzowi ds. rynku wewnętrznego – Thierremu Bretonowi dotyczące aktualizacji Strategii Przemysłowej,

Podzieliłem się także wrażeniem, że niestety brakuje w niej konkretów, drogowskazu dla europejskiego przemysłu, określonego planu odbudowy po pandemii, czyli sprecyzowanych rozwiązań ze stronu Komisji.

Brakuje analizy tego, jakie szkody zostały wyrządzone dla każdego sektora przemysłu – z uwzględnieniem jego położenia geograficznego.

Polityka klimatyczno-energetyczna w UE

21.02.2021 r.

Zapraszam do obejrzenia i posłuchania wywiadu w Radiu Maryja
Razem z europosłem Bogdanem Józefem Rzońcą w programie “Z Parlamentu Europejskiego” poruszyliśmy temat polityki klimatyczno-energetycznej w Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi

11.02.2021 r.

Wystąpienie podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu

Gospodarka o obiegu zamkniętym

11.02.2021 r.

Zachęcam Was do obejrzenia i posłuchania krótkiego podsumowania poniedziałkowej debaty w Parlamencie Europejskim na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

30.12.2020 r.

Już w 2021 roku w życie ma wejść “Plan działania w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 2.0.” Cieszę się, że miałem okazję opiniować i wnosić poprawki do tego planu, które zostały przyjęte.

Program prac Komisji Europejskiej 2021 - Grzegorz Tobiszowski

22.10.2020 r.

Komentarz dotyczący:

  • unijnego pakietu “FIT 55”
  • planu Komisji Europejskiej na kolejne lata
  • nowej perspektywy dla Polski i Europy i jej wpływu na życie każdego z nas.

Prawo Klimatyczne to test naszej parlamentarnej odpowiedzialności.

06.10.2020 r.

Wystąpienie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego ws. Prawa Klimatycznego

Grzegorz Tobiszowski

17.09.2020 r.

Komentarz w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Grzegorz Tobiszowski - Zamrożenie systemu ETS - 15.04.2020

15.04.2020 r.

Komentarz w sprawie systemu ETS.

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie