Image Alt

Aktywność w PE

Debata o Prawie Klimatycznym

24.06.2021 r.

Trwa dwudniowa sesja plenarna w Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Z perspektywy europejskiego przemysłu najważniejsze będzie głosowanie nad przyjęciem Europejskiego Prawa o Klimacie. Tekst, będący efektem porozumienia pomiędzy Radą a PE, zawiera m.in. postanowienia o podwyższeniu unijnego celu redukcji emisji z 40% do 55% w 2030 r., osiągnięciu przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz ustanowieniu europejskiego naukowego komitetu doradczego ds. zmiany klimatu.

W oparciu o Prawo o Klimacie Komisja Europejska zamierza opublikować 14 lipca tzw. pakiet “Fit for 55”, który przyniesie zmianę bądź uchwalenie nowych kluczowych aktów prawnych odnoszących się do kwestii klimatyczno-energetycznych w UE.

Zapraszam do wysłuchania mojego głosu podczas dzisiejszej debaty nt. Prawa Klimatycznego.

Debata o roamingu wewnątrz Unii na Komisji ITR

18.06.2021 r.

Na posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim w dniu 17.06.21 r. odbyła się debata, z moim udziałem, nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie roamingu wewnątrz Unii.
Oprócz tego przedmiotem obrad Komisji było m.in. :

  • Zapoznanie się europosłów z projektem sprawozdania dotyczącego Europejskiej strategii w sprawie surowców krytycznych. Są to materiały, których dostawy są obarczone wysokim ryzykiem, a jednocześnie najważniejsze z punktu widzenia potrzeb nowoczesnej gospodarki. Dostęp do ich zasobów jest strategiczną kwestią bezpieczeństwa UE.
  • Dyskusja na temat opinii dotyczącej przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (tzw. akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE. W swoim wniosku Komisja Europejska m.in. określiła szereg sposobów poprawy ochrony podstawowych praw człowieka w Internecie oraz stworzenia surowszego obowiązku przejrzystości i odpowiedzialności platform internetowych za publikowane treści.

Sesja plenarna - powrót do Strasburga

09.06.2021 r.

Krótkie podsumowanie sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim  Na początek dobra wiadomość – obrady po 16 miesiącach powróciły do Strasburga, czyli wracamy do długo wyczekiwanej normalności.

W tym tygodniu zajmowaliśmy się między innymi:
▪Strategią Unii Europejskiej na rzecz różnorodności biologicznej 2030
▪Polityką konkurencji i sytuacją małych i średnich przedsiębiorstw
▪Zatwierdzeniem paszportów covidowych

Komisja ITRE - Pakiet „FIT for 55”

26.05.2021 r.

Podczas debaty z Kadri Simson, unijną komisarz ds. Energii zadałem pytania o planowane przez Komisję Europejską zmiany, związane z planowaną publikacją pakietu „Fit for 55” oraz aktualną sytuacją na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zajmowaliśmy się również:
▪ Ustanowieniem Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali,
▪ Strategią UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na cyfrową dekadę,
▪ Środkami na rzecz wspólnego wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii,
▪Udziałem Unii w europejskim partnerstwie w dziedzinie metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich,
▪ Strategią UE na rzecz ograniczenia emisji metanu,
▪ Strategią farmaceutyczna dla Europy

Grzegorz Tobiszowski podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim

18.05.2021 r.

Podczas debaty z Kadri Simson, unijną komisarz ds. Energii zadałem pytania o planowane przez Komisję Europejską zmiany, związane z planowaną publikacją pakietu „Fit for 55” oraz aktualną sytuacją na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zajmowaliśmy się również:
▪ Ustanowieniem Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali,
▪ Strategią UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na cyfrową dekadę,
▪ Środkami na rzecz wspólnego wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii,
▪Udziałem Unii w europejskim partnerstwie w dziedzinie metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich,
▪ Strategią UE na rzecz ograniczenia emisji metanu,
▪ Strategią farmaceutyczna dla Europy

Podatek węglowy

10.05.2021 r.

Wystąpienie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego podczas debaty nad wprowadzeniem granicznego podatku węglowego (CBAM)

Pytanie na posiedzeniu Komisji ITRE

19.04.2021 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zadałem pytanie Dyrektor Generalnej Ditte Juul Jorgensen

Przejście od gospodarki opartej na energii pochodzącej z paliw kopalnych do systemu niskoemisyjnego składającego się w przeważającej części z OZE będzie wymagało ogromnych nakładów finansowych. Aby osiągnąć cel redukcji emisji na poziomie co najmniej 55% w 2030 r., średnie roczne wydatki Unii na energetykę będą musiały wzrosnąć do 1 734 mld euro rocznie. To o 120 mld euro więcej niż w przypadku pozostawienia celu redukcji na poziomie 40%. W efekcie wydatki na energetykę wzrosną z 10,6% unijnego PKB do 11-11,7% w 2030 r. (dane pochodzą z oceny skutków zwiększenia celu redukcji, opublikowanej przez KE w 2020 r.).

Wysłuchanie publiczne ws. "Dekarbonizacji systemu energetycznego."

13.04.2021 r.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zabrałem głos i zadałem pytanie w wysłuchaniu publicznym w sprawie “Dekarbonizacji systemu energetycznego”.

Zapraszam do wysłuchania!

Dialog z Thierry Bretonem, komisarzem ds. rynku wewnętrznego

08.03.2021 r,

Podczas dialogu na Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zadałem pytanie komisarzowi ds. rynku wewnętrznego – Thierremu Bretonowi dotyczące aktualizacji Strategii Przemysłowej,

Podzieliłem się także wrażeniem, że niestety brakuje w niej konkretów, drogowskazu dla europejskiego przemysłu, określonego planu odbudowy po pandemii, czyli sprecyzowanych rozwiązań ze stronu Komisji.

Brakuje analizy tego, jakie szkody zostały wyrządzone dla każdego sektora przemysłu – z uwzględnieniem jego położenia geograficznego.

Wyrównywanie szans w globalnej gospodarce

12.03.2021 r,

Podczas dialogu na Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zadałem pytanie komisarzowi ds. rynku wewnętrznego – Thierremu Bretonowi dotyczące aktualizacji Strategii Przemysłowej,

Podzieliłem się także wrażeniem, że niestety brakuje w niej konkretów, drogowskazu dla europejskiego przemysłu, określonego planu odbudowy po pandemii, czyli sprecyzowanych rozwiązań ze stronu Komisji.

Brakuje analizy tego, jakie szkody zostały wyrządzone dla każdego sektora przemysłu – z uwzględnieniem jego położenia geograficznego.

Polityka klimatyczno-energetyczna w UE

21.02.2021 r.

Zapraszam do obejrzenia i posłuchania wywiadu w Radiu Maryja
Razem z europosłem Bogdanem Józefem Rzońcą w programie “Z Parlamentu Europejskiego” poruszyliśmy temat polityki klimatyczno-energetycznej w Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi

11.02.2021 r.

Wystąpienie podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu

Gospodarka o obiegu zamkniętym

11.02.2021 r.

Zachęcam Was do obejrzenia i posłuchania krótkiego podsumowania poniedziałkowej debaty w Parlamencie Europejskim na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

30.12.2020 r.

Już w 2021 roku w życie ma wejść “Plan działania w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 2.0.” Cieszę się, że miałem okazję opiniować i wnosić poprawki do tego planu, które zostały przyjęte.

Program prac Komisji Europejskiej 2021 - Grzegorz Tobiszowski

22.10.2020 r.

Komentarz dotyczący:

  • unijnego pakietu “FIT 55”
  • planu Komisji Europejskiej na kolejne lata
  • nowej perspektywy dla Polski i Europy i jej wpływu na życie każdego z nas.

Prawo Klimatyczne to test naszej parlamentarnej odpowiedzialności.

06.10.2020 r.

Wystąpienie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego ws. Prawa Klimatycznego

Grzegorz Tobiszowski

17.09.2020 r.

Komentarz w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Grzegorz Tobiszowski - Zamrożenie systemu ETS - 15.04.2020

15.04.2020 r.

Komentarz w sprawie systemu ETS.

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie