Grzegorz Tobiszowski

Jeden z najaktywniejszych polityków woj. śląskiego. Wieloletni parlamentarzysta i samorządowiec. Od 2019 r. Poseł do Parlamentu Europejskiego, mocno zaangażowany w pracę na rzecz kraju i regionu.

Grzegorz Tobiszowski

Jeden z najaktywniejszych polityków woj. śląskiego. Wieloletni samorządowiec
i parlamentarzysta. Były Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Były Prezes Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 31- Katowice.

Poseł na Sejm czterech kadencji. Od zawsze silnie związany ze Śląskiem i zaangażowany
w pracę na rzecz regionu. Jeden z głównych architektów działań restrukturyzacyjnych polskiego górnictwa oraz „Programu dla Śląska” – unikatowego w skali kraju dokumentu, wspierającego rozwój woj. śląskiego, a także inicjator ustawy pozwalającej Polakom na wykup mieszkań spółdzielczych.

Za swoją pracę na rzecz branży, regionu oraz kraju otrzymał szereg wyróżnień, m.in.:

  • Człowieka Roku 2017 od Wydawnictwa Górniczego – w uznaniu za skuteczne działania na rzecz polskiego górnictwa
  • Laur Innowatora Jastrzębskiej Spółki Węglowej – w  uznaniu za skuteczne działania w dziedzinie inicjowania i tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności w sektorze górnictwa węgla kamiennego
  • Człowieka Roku 2018 od Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej – w uznaniu za skuteczny dialog z przedstawicielami sektora odnawialnych źródeł energii

W 2020 r. nominowany przez Marszałka Woj. Śląskiego do Śląskiego Forum Ekspertów.

Grzegorz Tobiszowski urodził się 1 listopada 1965 roku. Ukończył socjologię i ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i marketingu w Polskiej Akademii Nauk.

Działalność polityczna Grzegorza Tobiszowskiego rozpoczęła się od członkostwa w radzie miejskiej Rudy Śląskiej. Wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność, zasiadał w niej przez 7 lat (od 1994 roku). W wyborach samorządowych w tym samym roku otrzymał także mandat do Sejmiku Województwa Śląskiego. W latach 1995-2000 pełnił funkcję wiceprezydenta Rudy Śląskiej.  W 2001 został prezesem Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach.

wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. kandydował z listy komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 11 (Katowice). Zdobył ponad 65 tys. głosów.

Członek frakcji  Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Członek komisji przemysłu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii ITRE, zastępca w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności ENVI oraz w Komisji Budżetowej BUDG. Członek Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową.

Grzegorz Tobiszowski

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie