Grzegorz
Tobiszowski

Pozycja 2 na liście numer 4

o mnie

Szanowni Państwo, urodziłem i wychowałem się w Rudzie Śląskiej. Tu chodziłem do szkoły, a w domu uczono mnie czym jest polskość i śląskość. Studia z zakresu socjologii ukończyłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zawsze bliskie mojemu sercu były zagadnienia związane z ekonomii oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Od zawsze działałem na rzecz społeczności lokalnej, najpierw jako rady miasta Ruda Śląska, później jako zastępca Prezydenta Miasta. Głosami mieszkańców Śląska zostałem wybrany na Posła na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji, a od 2015 roku sprawuje urząd Wiceministra Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii.

Zawsze w mojej pracy obecne było górnictwo, hutnictwo i przemysł ciężki. Jako samorządowiec na co dzień widziałem jak ważny dla rozwoju miast i regionów jest przemysł i jakie problemy społeczne powoduje masowa likwidacja miejsc pracy. Od 4 lat jestem odpowiedzialny za restrukturyzację polskiego górnictwa i implementację nowych technologii w sektorze energii. Jest dla mnie ogromną satysfakcję, że dzięki współpracy ze związkowcami, kadrą zarządczą spółek węglowych i pracownikami kopalń udało nam się uratować ten jakże ważny dla Polski sektor gospodarki. Polska jest ważną częścią Unii Europejskiej zarówno pod względem gospodarczym jak i cywilizacyjnym. W Parlamencie Europejskim chcę:

  • zadbać o rozwój regionu poprzez skuteczne wykorzystanie środków unijnych na zadania zawarte w Programie dla Śląska,
  • wspierać wprowadzenie innowacji w sektorze wydobywczym,
  • promować śląską kulturę i tradycje w Europie,
  • tworzyć warunki do rozwoju przemysłu i powstawania nowych, trwałych, stabilnych miejsc pracy,
  • edukować naszych europejskich partnerów o odpowiedzialnym mixie energetycznym dla Polski i Europy, którego ważnym składnikiem musi być węgiel kamienny.

Powierzono mi przeprowadzenie restrukturyzacji polskiego górnictwa. Spółki górnicze w 2015 roku stały na skraju upadłości. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i współpracy ze środowiskiem sektora wydobywczego, dziś branża generuje zysk! Inwestuje i planuje swoją przyszłość.

Europa debatuje dziś o przyszłości energetyki i przemysłu. Polska musi być aktywna w tej debacie. Musimy zadbać o nasze interesy, o przyszłość polskiego przemysłu. Musimy zadbać o przyszłość polskiej energetyki i polskiego górnictwa. Musimy Zadbać o tysiące miejsc pracy, o przyszłość naszego regionu

Dlatego liczę na Państwa głos

Grzegorz Tobiszowski
Numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości