a

Aktualności

Otwarta droga dla wodoru!

Jest porozumienie w sprawie tzw. dyrektywy wodorowo-gazowej! Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady oraz Parlamentu uzgodnili ostateczną treść przepisów w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru.

 

– To bardzo ważny dokument, ponieważ decyduje o przyszłym kształcie rynku gazów – zwłaszcza wodoru. Bez wątpienia wodór jest paliwem przyszłości – nie powoduje smogu ani emisji gazów cieplarnianych. Polska już teraz jest na piątym miejscu na świecie pod względem produkcji wodoru. Uzgodniona dyrektywa wyznacza ramy dla dalszego rozwoju tego sektora, pozwala zaplanować inwestycje – mówi europoseł Grzegorz Tobiszowski, który przy tej dyrektywie pełnił funkcję kontrsprawozdawcy z ramienia Grupy EKR. 

 

Dyrektywa gazowa wprowadzi pierwsze ramy prawne, które będą determinować rozwój infrastruktury przesyłu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, głównie wodoru, w najbliższych dekadach. Wprowadza obowiązek planowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, tak aby brać pod uwagę miejsca gdzie produkcja wodoru jest najbardziej opłacalna, na przykład na polskim wybrzeżu jako produkcja zielonego wodoru z offshore. Następnie, dzięki optymalnemu planowaniu sieci przesyłowej, umożliwione będzie sprawne budowanie infrastruktury łączącej miejsca produkcji wodoru z przemysłem, który potrzebuje tego cennego gazu.

 

Polska ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć gazową oraz wyspecjaliowaną spółkę, Gaz-System, która ma kompetencje i zdolności inwestycyjne. Chodzi o to, by wykorzystać istniejącą infrastrukturę i przy gazociągach budować kolejne nitki do przesyłu wodoru czy innych gazów odnawialnych – jak biometan. Przy mądrych inwestycjach i dobrym zarządzaniu Polska ma naprawdę dużą szansę na osiągnięcie pozycji europejskiego lidera w obszarze wodoru – tłumaczy Grzegorz Tobiszowski. – Wiele wskazuje na to, że to właśnie technologie wodorowe są najlepszym rozwiązaniem dla ciepłownictwa sieciowego czy hutnictwa, ale też alternatywą dla elektrycznego transportu. 

 

Jednocześnie dyrektywa bierze pod uwagę sytuacje geopolityczna w której obecnie znajduje się Europa oraz konsekwencje kryzysu energetycznego na obywateli unijnych, którzy od dwóch lat mierzą się z wysokimi cenami gazu. Wprowadza dodatkowe zapisy chroniące obywateli, szczególnie tych zagrożonych ubóstwem energetycznym, przed odcięciem od sieci gazowej i ogrzewania.

 

Na głównym zdjęciu od lewej: Grzegorz Tobiszowski (EKR), Cristian Busoi – przewodniczacy Komisji Przemysłu w PE, Jerzy Buzek – kontrsprawozdawca z Europejskiej Partii Ludowej,  Meechthild Woersdoerfer – zastępczyni Dyrektora Generalnego z Dyrekcji generalnej ds. Energii w Komisji Europejskiej, ambasador Raúl Fuentes Milani reprezentujący prezydencję hiszpańską w Radzie UE, Jens Geier sprawozdawca dyrektywy w PE z ramienia grupy Socjalistów oraz Ignazio Corrao kontrsprawozdawca z grupy Zielonych.

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie