a

Aktualności

Polityka klimatyczna UE musi się zmienić!

Unia Europejska musi zrewidować swoją strategię energetyczną, przede wszystkim w kwestii surowców. Przez wiele lat popełniono wiele błędów, a podejście biznesowe stawiano ponad bezpieczeństwo energetyczne! 

W Parlamencie Europejskim europarlamentarzyści grupy EKR zainicjowali niezwykle ważną dla zjednoczonej Europy dyskusję na temat rewizji polityki klimatycznej w kontekście wojny na Ukrainie i wstrzymania importu surowców z Rosji.

Teraz priorytetem jest oczywiście pomoc Ukrainie, wsparcie dla uchodźców i sankcje wobec Rosji i reżimu Putina. Ta wojna z pewnością zmieni oblicze Europy, ale musi doprowadzić też do rewizji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wspólnota nie może być uzależniona od dostaw surowców z krajów trzecich, a rugowanie rodzimych kopalń do tego właśnie prowadzi.
 
Wiele krajów w planach transformacji energetycznej, jako paliwo przejściowe przewidywało gaz ziemny – głównie sprowadzany z Rosji. Ale sytuacja zmieniła się diametralnie, a Unia Europejska nie zaimportuje tak wielkich ilości gazu z innych kierunków. Trzeba natychmiast rozpocząć dyskusję o rewizji polityki klimatycznej Unii Europejskiej zwłaszcza w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55.
 
Każdy kraj powinien dostosowywać swój system energetyczny do uwarunkowań historycznych, społecznych, geograficznych i przede wszystkim własnych zasobów. Dziś bardzo wyraźnie widzimy jak ważna jest surowcowa niezależność i energetyczne bezpieczeństwo. Musimy wspierać i rozwijać polskie kopalnie i cały rodzimy przemysł wydobywczy. Rozwijajmy źródła odnawialne, dywersyfikujmy źródła energii, ale pamiętajmy, że to węgiel – w Polsce i w wielu europejskich krajach – jeszcze długo będzie pełnił rolę stabilizacyjną. Mamy ten surowiec, wiemy jak go wydobywać. Planując miks energetyczny musimy pamiętać, że to polskie kopalnie są gwarantem polskiego bezpieczeństwa, a nasz kraj musi bazować na swoich naturalnych bogactwach”

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie