a

Aktualności

Debata o roamingu wewnątrz Unii na Komisji ITRE

Na posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim w dniu 17.06.21 r.  odbyła się debata nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie roamingu wewnątrz Unii, w której udział wziął europoseł Grzegorz Tobiszowski.

– Parlament Europejski dąży się do obniżki obecnie obowiązujących regulowanych stawek hurtowych w roamingu, co powinno także przełożyć się na niższy koszt połączeń dla konsumentów. Parlament domaga się również od Komisji Europejskiej doprecyzowania przepisów dot. jakości usług telekomunikacyjnych świadczonych w roamingu – podkreśla europoseł G. Tobiszowski.

Oprócz tego przedmiotem obrad Komisji  było m.in.:

  •   Zapoznanie się europosłów z projektem sprawozdania dotyczącego Europejskiej strategii w sprawie surowców krytycznych. Są to materiały, których dostawy są obarczone wysokim ryzykiem, a jednocześnie najważniejsze z punktu widzenia potrzeb nowoczesnej gospodarki. Dostęp do ich zasobów jest strategiczną kwestią bezpieczeństwa UE. Na obecnej liście surowców krytycznych znajduje się substancji w tym węgiel koksujący, boksyt, lit, tytan czy stront. PE m.in. wzywa Komisję Europejską, do systematycznego i strategicznego budowania nowych partnerstw w zakresie surowców krytycznych.
  •   Dyskusja na temat opinii dotyczącej przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (tzw. akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE. W swoim wniosku Komisja Europejska m.in. określiła szereg sposobów poprawy ochrony podstawowych praw człowieka w Internecie oraz stworzenia surowszego obowiązku przejrzystości i odpowiedzialności platform internetowych za publikowane treści.

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie