a

Aktualności

Grzegorz Tobiszowski dla Gazety Polskiej Codziennie: Dobro Polski i woj. śląskiego będzie dla mnie zawsze najważniejsze!

O roli węgla, wyzwaniach, jakie przyniesie rezygnacja z niego w procesie produkcji energii w Polsce i nowych technologiach wykorzystywanych w transformacji przemysłowej rozmawiali uczestnicy konferencji Silesia 2030. W Sosnowcu odbyła się trzecia edycja wydarzenia organizowanego przez Posła do Parlamentu Europejskiego Grzegorza Tobiszowskiego, reprezentującego Grupę Europejskich Konserwatystów. Eksperci ze świata nauki, biznesu, ale również polscy parlamentarzyści rozmawiali na temat przyszłości woj. śląskiego i Polski w redakcji “Dziennika Zachodniego”, który objął wydarzenie patronatem medialnym, zaś panele dyskusyjne moderował Grzegorz Gajda, redaktor naczelny tytułu.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Europosłem Grzegorzem Tobiszowskim, jaki ukazał się w Gazecie Polskiej Codziennie po Konferencji Silesia 2030. 

 

Dobro Polski i woj. śląskiego będzie dla mnie zawsze najważniejsze!

Przy transformacji należy być roztropnym i zachować więcej pokory, to słowa jakimi rozpoczął Pan kolejną, III edycję Konferencji Silesia 2030. Jakie przesłanie kryje się za tym stwierdzeniem?

Musimy mieć świadomość, że żyjemy w świecie globalnym. Na korytarzach w Parlamencie w strukturach unijnych ma się wrażenie, jakby Europa dominowała nad światem, a to chyba lekko złudne, by nie powiedzieć, że bardzo, co udowodniono już w panelu otwierającym konferencję. Nasz kontynent mówi zdecydowane „nie” dla wszystkich paliw kopalnych, podczas gdy na świecie mają się one bardzo dobrze, co udowodnił prof. Stanisław Prusek z Głównego Instytutu Górnictwa.

 

Co się kryje za tym stwierdzeniem?

Wystarczy spojrzeć na twarde dane dotyczące wydobycia i zużycia węgla, żeby stwierdzić, że w Azji, a także w Stanach Zjednoczonych pojawiają się pomysły zdecydowanie inne od tego, co planuje Unia Europejska. Cztery kraje – Chiny, Indie, Stany Zjednoczone i Japonia – odpowiadają w sumie za 76 proc. wytwarzania energii z węgla. Polska zajmuje dopiero trzynastą pozycję na globie pod względem wielkości produkcji energii elektrycznej z tego paliwa. Pamiętajmy, że klimat mamy jeden i nawet najbardziej restrykcyjne działania zmierzające do ochrony środowiska nie przyniosą poprawy, jeśli nie będzie światowej solidarności w tym zakresie. Nie możemy doprowadzić do sytuacji wyprowadzenia produkcji poza Europę. Niezwykle istotne jest bezpieczeństwo energetyczne i socjalne.

 

Co to znaczy?

Jeśli mówimy o bezpieczeństwie mamy na myśli przede wszystkim bezpieczeństwo militarne. Wydajemy na nie środki, by czuć się bezpiecznie każdego dnia. Podobnie powinno być z energią. Musimy ją łączyć właśnie z kwestiami bezpieczeństwa, bo jest podstawą naszego życia. Czy możemy sobie wyobrazić sytuację, w której nie ma prądu w gniazdkach dłużej niż kilka godzin? Zdecydowanie nie. Na konkurencyjność gospodarek wpływ ma cena energii, a więc im ona będzie droższa tym gospodarki będą tracić konkurencyjność. Wraz ze wzrostem ceny energii, podrożeją wszystkie elementy tzw. łańcucha dostaw, a więc pojawia się zagrożenie, że w globalnym świecie przegramy wyścig o dobrobyt z innymi kontynentami.

 

Przed Polską wiele wyzwań związanych z transformacją. Wszyscy chcemy żyć w czystym środowisku.

Działania na rzecz ochrony klimatu są dziś oczywiste i nikt nie powinien ich kwestionować. Natomiast niezwykle istotne jest zachowanie równowagi między przyrodą a człowiekiem. Europejska transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa dla każdego państwa członkowskiego. Zwłaszcza dla takiego jak Polska, który historycznie oparł wytwarzanie energii na surowcach kopalnych. Co ciekawe nasze podejście jest zgodne z oczekiwaniami dzisiejszej polityki unijnej. Jak wynika z danych Eurostatu w latach 2006-2018 udział stałych paliw kopalnych w wytwarzaniu energii elektrycznej spadł w największym stopniu w Europie, bo o 13 %, podczas gdy w Niemczech uległ obniżeniu o 11 %, a w całej UE o 10 %. Tak więc wbrew niektórym opiniom nie jesteśmy outsiderem, a w pewnym stopniu liderem. Natomiast, by uniknąć katastrofy społecznej, ekonomicznej, musimy przeprowadzić proces odejścia od węgla w sposób głęboko przemyślany.

 

Stąd rozmowy o nowoczesnych technologiach, które mogą zmienić percepcję paliw kopalnych?

Dla takiego kraju jak Polska technologie bezemisyjnego spalania węgla powinno być bardzo ważne. Rozwój pozwala nam dziś na korzystanie z wielu mechanizmów wychwytywania CO2. jak wynika z przygotowanej na nasze zlecenie ekspertyzy naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to paliwo kopalne w 2030 r. nadal będzie istotnym elementem w polskiego miksu energetycznego. Jeśli dołożymy do tego raport ENERXperience który analizował wpływ celu redukcji emisji CO2 do 2030 r. o 55% na polski sektor energetyczny, dochodzimy do niepokojących wniosków. Istnieje bowiem obawa o niedobór mocy w Polsce po 2025 r., co może mieć duże znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego, a także doprowadzi m.in. do wzrostu importu energii z zagranicy. Stąd też w trakcie panelu otwierającego konferencję praktycy reprezentujący firmy z Norwegii oraz Stanów Zjednoczonych zaprezentowali możliwości swoich instalacji, a także opowiedzieli o tym, jak wykorzystać wychwycone CO2.

 

Dlaczego rozmowy o transformacji przemysłu są tak istotne i stały się osią organizowanych przez Pana konferencji?

 

Według różnych szacunków transformacja dotyczy tylko tutaj w woj. śląskim ponad 400 tys. miejsc pracy. Jeśli weźmiemy pod uwagę cały łańcuch dostaw, powiązań, małych i średnich przedsiębiorstw, a więc i rodziny zatrudnionych w przemyśle – otrzymamy liczbę znacznie większą. To ogromna grupa obywateli i należy zrobić dołożyć wszelkiej staranności, by uchronić ją przed negatywnymi skutkami przemian. Tak więc działania związane z Europejskim Zielonym Ładem powinny być klarowne dla jego wszystkich uczestników. Musimy głośno mówić o realnym scenariuszu przemian. Mam nadzieję, że konkluzje naszych konferencji przyczynią się do jego jak najlepszego przygotowania i realizacji. Tak naprawdę SILESIA 2030 to nie tylko nazwa dla cyklu debat, ale pewnego rodzaju wyzwanie dla wszystkich zebranych wokół tego projektu – przedstawicieli świata nauki, biznesu, oraz by wspólnie rozmawiać, tworzyć i realizować spójną strategię rozwoju dla tej małej ojczyzny. Tylko w ten sposób zadbamy o odpowiedni poziom jakości życia i siłę gospodarczą Polski, woj. śląskiego.

 

 

 

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie