a

Aktualności

Dbając o klimat i środowisko musimy być rozważni!

Podczas  posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) w dniu 9 listopada br. odbyła się dyskusja na temat aspektów energetycznych pakietu „Gotowi na 55”. W imieniu grupy EKR głos zabrał europoseł Grzegorz Tobiszowski, prezentując kilka refleksji w zakresie dyrektywy efektywności energetycznej.

Dyrektywa ta wprowadza między innymi zmianę w zakresie zasad i metodologii obliczania oszczędności energii, poprzez likwidację możliwości zaliczania od 1 stycznia 2024 roku do realizacji celu oszczędności energii uzyskanej w wyniku bezpośredniego z paliw kopalnych czyli węgla i gazu ziemnego. Budzi to wątpliwości, ponieważ są w UE kraje, jak np. Polska, gdzie 90% sieci ciepłowniczych w strukturze aglomeracji jest opartych o węgiel kamienny.

– Propozycja Komisji Europejskiej w obecnym kształcie praktycznie uniemożliwia skuteczne przejście na niskoemisyjne źródła energii i sprawia, że z ekonomicznego punktu widzenia będzie to dla Polski nieosiągalne w zakładanym czasie. Jeśli mielibyśmy wypełnić to w Polsce, np. dla Warszawy, jest potrzeba 5 GW energii dla funkcjonowania systemu ciepłowniczego, przeliczając to na biomasę potrzebną do wyprodukowania tej ilości energii musielibyśmy wyciąć 200 ha lasu, który jest przecież doskonałym pochłaniaczem CO2. Dbając o klimat i środowisko musimy być rozważni, roztropni, rozsądni, skuteczni i opierać się na danych naukowych oraz brać pod uwagę realia każdego z państw członkowskich – podkreślił G. Tobiszowski.

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie