a

Aktualności

Pytanie do Dyrektor Generalnej Ditte Juul Jorgensen

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)  europoseł Grzegorz Tobiszowski zadał pytanie Dyrektor Generalnej Ditte Juul Jorgensen.
Przejście od gospodarki opartej na energii pochodzącej z paliw kopalnych do systemu niskoemisyjnego składającego się w przeważającej części z OZE będzie wymagało ogromnych nakładów finansowych. Aby osiągnąć cel redukcji emisji na poziomie co najmniej 55% w 2030 r., średnie roczne wydatki Unii na energetykę będą musiały wzrosnąć do 1 734 mld euro rocznie. To o 120 mld euro więcej niż w przypadku pozostawienia celu redukcji na poziomie 40%. W efekcie wydatki na energetykę wzrosną z 10,6% unijnego PKB do 11-11,7% w 2030 r. (dane pochodzą z oceny skutków zwiększenia celu redukcji, opublikowanej przez KE w 2020 r.). Na te wyliczenia powinniśmy jednak patrzeć z dużą ostrożnością, ponieważ de facto nie biorą one pod uwagę kryzysu wywołanego przez COVID-19. Ze zleconej przez Komisję ITRE ekspertyzy pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na przemysł w UE” dowiadujemy, się m.in. że: wpływ pandemii jest bardziej dotkliwy niż wskazywałyby na to tradycyjne wskaźniki – takie jak stopa bezrobocia czy indeks faktycznie przepracowanych godzin – co sugeruje, że sytuacja jest znacznie bardziej poważna, nieporównywalna z kryzysem finansowym z 2008 r.. Ponadto przewiduje się, że sytuacja na rynku pracy ulegnie dalszemu pogorszeniu w 2021 r. w związku z wygaśnięciem tzw. tarcz antykryzysowych czy środków wsparcia przyznawanych przez poszczególne rządy. Autorzy ekspertyzy sugerują też, że niektóre gałęzie przemysłu – np. lotnictwo, w którym doszło do likwidacji ok. 191 tys. miejsc pracy w 2020 r. – mogą powrócić do poziomu sprzed pandemii dopiero w 2024 r. A więc mamy przewidywania, ile może kosztować transformacja energetyczna, ale mamy również rzeczywistość gospodarki poważnie nadwątlonej bezprecedensowym kryzysem zdrowotnym. Stąd moje pytania:
– Czy w świetle pogłębiającego się kryzysu covidowego mamy pewność, że będziemy mieć środki na przeprowadzenie transformacji zgodnie z pierwotnymi założeniami?
– I czy Komisja przygotowuje Plan B na wypadek gdyby tych środków jednak zabrakło?
Czy w sytuacji braku funduszy będą zrewidowane cele redukcji emisji w UE?

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie