a

Aktualności

Pytanie do unijnej komisarz ds. energii Kadri Simson

Podczas Komisji ITRE w dniu 15 lipca 2021 r. europoseł Grzegorz Tobiszowski  zadał następujące pytanie unijnej komisarz ds. energii Kadri Simson:
“W przyjętych konkluzjach Rady z maja br. Komisja została zobowiązana do przedstawienia pakietu „Fit for 55” razem ze szczegółową analizą skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych na poziomie państw UE.
Liczymy, że to zostało należycie wykonane dla każdej propozycji legislacyjnej. Skuteczna transformacja to transformacja odpowiedzialna i sprawiedliwa biorąca pod uwagę zróżnicowanie Państw Członkowskich pod każdym względem.
W grudniu 2020 r. wiele państw zgodziło się na wyższy cel redukcyjny (55%) pod warunkiem zapewnienia odpowiednich rozwiązań w kontekście zmian, między innymi w unijnym systemie handlu emisjami (ETS) oraz w sektorach poza systemem handlu. Komisja Europejska musi jeszcze wywiązać się z tych obietnic.
W tym kontekście moje pytanie dotyczy tego jak konkretna sytuacja sieci ciepłowniczych została odzwierciedlona w propozycji reformy ETS.
Mając na uwadze potrzebę zminimalizowania negatywnych skutków społecznych, powinniśmy unikać sytuacji, w których gwałtownie rosnące ceny ETS doprowadzą te firmy do bankructwa, a gospodarstwa domowe do przestawienia się na indywidualne kotły. Aby umożliwić niezbędne inwestycje w budynki, konieczne jest dostosowanie obszarów priorytetowych Funduszu Modernizacyjnego, tak aby obejmowały wszystkie inwestycje w ciepłownictwo. Obecnie wykluczone są np. pompy ciepła” – podkreśla G. Tobiszowski.

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie