a

Aktualności

O efektywności energetycznej i systemie obrony

Intensywny początek tygodnia w Strasburgu. Podczas poniedziałkowej sesji plenarnej miałem okazje zabrać głos w sprawie efektywności energetycznej oraz odnieść się do ostatecznego kształtu dyrektywy w tej sprawie, m.in. w aspekcie efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Przepisy pozostawiają furtkę dla modernizacji istniejących systemów w nadchodzących dekadach, co pozostaje kluczowe w zapewnieniu przystępnego cenowo ciepła w domach.

Nie zmienia to faktu, że wysoko niepokojące pozostają nowe cele efektywności energetycznej. W art. 4 – unijny cel redukcji zużycia energii do 2030 roku to 11,7%. W art. 8 zapewnienie rocznych oszczędności końcowego zużycia energii przez państwa członkowskie w latach 2024-2030 o średnio 1,49%.

Zaproponowany poziom tzw. „ambicji” nie był w żaden sposób oceniony ani weryfikowany. Nie uwzględnia specyfiki poszczególnych krajów ani możliwości jego realizacji.

W obecnej kryzysowej sytuacji geopolitycznej oraz ekonomicznej, z którą boryka się Europa, kluczowe jest aby wprowadzając nowe limity dokonać realistycznej oceny – opartej o rzetelne dane i uwarunkowania różnych państwa. Cele powinny być możliwe do zrealizowania.

Jeśli nie osiągniemy zakładanych celów, ponieważ są wzięte z sufitu, to stracimy rzecz bezcenną – wiarygodność. Przestaną nam ufać nie tylko nasi obywatele i firmy, ale także inne kraje. Najwięksi emitenci (Chiny, Indie, USA) nie uwierzą nam, że można powstrzymać zmiany klimatyczne. Nie tylko nie ocalimy planety, a jeszcze stracimy konkurencyjność na globalnym rynku.

Wczoraj odbyło się także posiedzenie komisji ITRE, podczas której dyskutowaliśmy o planie pilnego dostarczenia amunicji i rakiet na Ukrainę oraz pomocy państwom członkowskim w uzupełnieniu ich zapasów. Ma on na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych UE i zaradzenie obecnemu niedoborowi amunicji, pocisków rakietowych i ich komponentów.

Komisja proponuje przeznaczyć budżet w wysokości 500 mln euro w cenach bieżących. Budżet ten pochodzi z przesunięć środków z Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) i Europejskiego Wzmocnienia Przemysłu Obronnego w drodze wspólnych zamówień (EDIRPA). Wsparcie finansowe (450 mln euro) zostanie udzielone w formie dotacji na działania przyczyniające się do zwiększenia mocy produkcyjnych i usunięcia zidentyfikowanych wąskich gardeł.

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie