a

Aktualności

Jaka przyszłość zielonego wodoru?

W Warszawie odbyła się prezentacja raportu pt. „Zielony wodór z OZE w Polsce. Wykorzystanie energetyki wiatrowej i PV do produkcji zielonego wodoru jako szansa na realizację założeń Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE w Polsce”

W wydarzeniu udział wzięli między innymi sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska, poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski, prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych Remigiusz Nowakowski oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki.

Raport, który prezentujemy, koncentruje się na zielonym wodorze, wytwarzanym z udziałem OZE, ale w Polsce musimy pamiętać o całej gospodarce, również przemysł wysokoemisyjny, za który odpowiadamy. Musimy o nim pamiętać i przeprowadzić transformację energetyczną tak, aby osiągnąć neutralność klimatyczną w perspektywie 30 lat – powiedział Ireneusz Zyska.

W swoim przemówieniu Europoseł Grzegorz Tobiszowski podkreślał, że w Komisji Europejskiej są aż cztery Dyrekcje generalne, które zajmują się sprawami związanymi z energią. Dlatego niezwykle ważne jest jest spojrzenie interdyscyplinarne i podejście do tematu skutecznego wykorzystania wodoru z różnych perspektyw.

Dokonujemy wielkich przeobrażeń w energetyce, musimy analizować decyzje komisarzy europejskich. One wszystkie mają wpływ na ceny energii i kwestie gospodarki. Polska musi wygenerować energię z odnawialnych źródeł, aby miała jej nadmiar. Potrzebujemy nadwyżki tej energii – mówił Grzegorz Tobiszowski.

Pełny zapis konferencji 

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie