a

Aktualności

Ważne pytania w sprawie ciepłownictwa i oszczędności energii

Obecnie to Francja pełni prezydencję w Radzie UE. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Europoseł Grzegorz Tobiszowski zadał francuskiej minister ds. transformacji ekologicznej Barbarze Pompili, ważne pytania w sprawie finansowania transformacji sektora ciepłownictwa, a także oszczędności energii związanych ze spalaniem paliw kopalnych.

  1. Aktualnie borykamy się ze znacznymi podwyżkami cen energii elektrycznej, które dotknęły mieszkańców większości państw Unii Europejskiej, również Francję gdzie planowana jest kolejna podwyżka taryf cenowych w lutym. Nowe zobowiązania zawarte w pakiecie „Fit for 55” spowodowałoby dodatkowy znaczny wzrost cen, na przykład w sektorze ciepłownictwa. Nowe przepisy dotyczące efektywnego ciepłownictwa sieciowego poważnie ograniczą dostęp do finansowania tego sektora i proporcjonalnie mocniej uderzą we wrażliwych konsumentów. Czy prezydencja francuska ma jakieś pomysły, jak rozwiązać ten problem?
  2. Oszczędności energii, uzyskane z ograniczenia użytkowania paliw kopalnych, mają korzystny wpływ na cele klimatyczne, a także redukują emisje gazów cieplarnianych. Tymczasem we  wniosku legislacyjnym Komisji Europejskiej dotyczącym dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej proponuje się całkowite wykluczenie z realizacji celu – oszczędności energii powstałych w wyniku bezpośredniego spalania paliw kopalnych (do których zaliczany jest np. gaz ziemny). Zaprzecza to celom klimatycznym UE. Dodatkowo, takie wykluczenie poważnie ograniczy zachętę dla konsumentów w celu zmniejszenia konsumpcji energii opartej na paliwach kopalnych lub do usunięcia bądź wymiany starych kotłów grzewczych. Jak, według prezydencji, należałoby się tym zająć?

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie