a

Aktualności

Zapytanie na posiedzeniu komisji ITRE o wsparcie sektora energochłonnego

Tobiszowski: 160 mld euro pomocy dla europejskiego przemysłu energochłonnego.

Podczas komisji przemysłu ITRE (24.04.) eurodeputowany Grzegorz Tobiszowski zadał szereg pytań dotyczących wsparcia sektora energochłonnego w czasach pandemii Komisarzowi Thierry Bretonowi. W odpowiedzi wskazano, że dla jego przedstawicieli przewiduje się 160 mld euro pomocy, co stanowi 10% ogólnego wsparcia gospodarki określonego na poziomie 1,6 bln euro. Jak wskazują dane przekazane przez Komisarza Bretona w Europie istnieje 450 tysięcy przedsiębiorstw sektora energochłonnego, zatrudniających 6 mln pracowników.
Posiedzenie komisji dotyczyło m.in. wsparcia sektora MŚP, Europejskiego Funduszu Odbudowy Przemysłowej, rozwiązań w dziedzinie IT – przede wszystkim aplikacji wsparcia w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale co równie ważne z perspektywy polskiego i europejskiego przemysłu – sektora energochłonnego, zidentyfikowanego przez komisję ITRE jako jeden z 13 ekosystemów przemysłowych.

Przypomnijmy, że przywódcy państw członkowskich UE zgodzili się podczas teleszczytu na utworzenie Funduszu Odbudowy Gospodarki, który ma pomóc w walce z wywołanym pandemią koronawirusa kryzysem. Jak donosi portal euractiv.pl nie ma jeszcze zgody co do jego ostatecznej wysokości, jak i źródeł finansowania. Istnieje też odmienne zdanie co do formy pomocy pomiędzy państwami członkowskimi. Państwa południowej Europy, a przede wszystkim Włochy, Hiszpania, Grecja czy Portugalia, ale także kilka innych państw, w tym Polska, chcą, aby nowy fundusz wypłacał bezzwrotne dotacje. Kraje Europy północnej, w tym Austria, Dania, Holandia, Szwecja czy Niemcy, wolałyby, aby fundusz udzielał preferencyjnych pożyczek.

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie