a

Aktualności

Pod koniec 2019 r. rozpoczął się cykl debat w ramach projektu SILESIA 2030. Ich celem jest wsparcie procesu budowy nowoczesnego woj. śląskiego. Pomysłodawcą tego projektu jest Eurodeputowany Grzegorz Tobiszowski. Kolejne, drugie spotkanie pod hasłem „Polska na drodze do niezależności energetycznej w dobie Europejskiego Zielonego Ładu” odbędzie 4 marca 2020 r. się w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

SILESIA 2030 to cykl debat poświęconych woj. śląskiemu, które rozpoczęto pod koniec 2019 r. Ich celem jest wsparcie procesu budowy nowoczesnego regionu - uznawanego za gospodarcze i przemysłowe serce Polski. Nie da się tworzyć jego przyszłości w oderwaniu od założeń Europejskiego Zielonego Ładu, który wyznacza drogę ku neutralności klimatycznej naszego kontynentu.

Ruda Śląska położona jest na południu Polski, w centralnej części województwa śląskiego. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym, na skrzyżowaniu dróg łączących zachodnią i wschodnią oraz północną i południową część Aglomeracji Górnośląskiej. Mimo przemysłowego charakteru, jest jednym z najbardziej zielonych miast na Górnym Śląsku, z wieloma parkami, skwerami, lasami i innymi miejscami, gdzie można przyjemnie i spędzić czas i odpocząć.

W dniu 14. 01.2020 Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się dyskusja na temat planu zrównoważonych inwestycji, funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji i planu działania na rzecz Europy socjalnej. Podczas debaty Eurodeputowany Grzegorz Tobiszowski stwierdził, że aby Europejski Zielony Ład mógł sprawnie funkcjonować i spełniać swoje założenia trzeba wiedzieć, na jakich fundamentach został oparty. Czy KE ma zamiar skonsultować z państwami członkowskimi,

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie